Thống kê 00-99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
1.36% 11 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.74% 6 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.36% 11 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
1.48% 12 lượt
11
0.86% 7 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
0.86% 7 lượt
14
1.48% 12 lượt
15
0.86% 7 lượt
16
0.86% 7 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
0.99% 8 lượt
19
0.62% 5 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
1.23% 10 lượt
22
1.36% 11 lượt
23
1.48% 12 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
0.74% 6 lượt
28
0.37% 3 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.49% 4 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.37% 3 lượt
35
1.23% 10 lượt
36
1.23% 10 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.62% 5 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
2.10% 17 lượt
42
0.62% 5 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
1.11% 9 lượt
45
1.85% 15 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
0.99% 8 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
1.36% 11 lượt
51
0.49% 4 lượt
52
0.49% 4 lượt
53
0.86% 7 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
0.99% 8 lượt
58
0.25% 2 lượt
59
1.48% 12 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
0.74% 6 lượt
63
1.11% 9 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
0.49% 4 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
0.49% 4 lượt
71
1.11% 9 lượt
72
0.74% 6 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
1.48% 12 lượt
76
1.36% 11 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.62% 5 lượt
82
1.73% 14 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
0.49% 4 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.62% 5 lượt
89
1.23% 10 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
1.11% 9 lượt
94
0.49% 4 lượt
95
1.23% 10 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
0.99% 8 lượt
99
1.48% 12 lượtDò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889