TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 6 lượt 55 2 lượt 84 19 lượt
11 4 lượt 59 2 lượt 45 17 lượt
24 4 lượt 65 2 lượt 19 15 lượt
27 4 lượt 89 2 lượt 65 15 lượt
51 4 lượt 01 1 lượt 70 15 lượt
71 4 lượt 09 1 lượt 83 14 lượt
00 3 lượt 19 1 lượt 30 13 lượt
09 3 lượt 20 1 lượt 11 12 lượt
29 3 lượt 24 1 lượt 24 12 lượt
32 3 lượt 27 1 lượt 27 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 93 1 lượt 16 2 lượt
97 1 lượt 91 1 lượt 44 3 lượt
95 1 lượt 86 1 lượt 33 3 lượt
88 1 lượt 83 1 lượt 03 3 lượt
85 1 lượt 78 1 lượt 21 4 lượt
81 1 lượt 64 1 lượt 15 4 lượt
76 1 lượt 61 1 lượt 14 4 lượt
75 1 lượt 60 1 lượt 73 5 lượt
73 1 lượt 57 1 lượt 64 5 lượt
72 1 lượt 54 1 lượt 53 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 05, 16, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 37, 40, 43, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 77, 79, 82, 86, 87, 89, 92, 93, 94 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889