TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
41 4 lượt 22 2 lượt 41 17 lượt
65 4 lượt 63 2 lượt 45 15 lượt
14 3 lượt 66 2 lượt 82 14 lượt
29 3 lượt 67 2 lượt 02 12 lượt
33 3 lượt 79 2 lượt 10 12 lượt
49 3 lượt 83 2 lượt 14 12 lượt
71 3 lượt 03 1 lượt 23 12 lượt
77 3 lượt 04 1 lượt 49 12 lượt
78 3 lượt 14 1 lượt 59 12 lượt
80 3 lượt 21 1 lượt 75 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 58 2 lượt
98 1 lượt 87 1 lượt 34 3 lượt
95 1 lượt 85 1 lượt 28 3 lượt
91 1 lượt 76 1 lượt 94 4 lượt
90 1 lượt 72 1 lượt 91 4 lượt
85 1 lượt 71 1 lượt 85 4 lượt
83 1 lượt 53 1 lượt 70 4 lượt
82 1 lượt 50 1 lượt 68 4 lượt
81 1 lượt 48 1 lượt 52 4 lượt
79 1 lượt 46 1 lượt 51 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 06, 09, 10, 11, 19, 24, 26, 28, 40, 47, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 89, 92, 96, 97 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889