Thống kê vietlott - theo thứ XS Mega

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
6.67% 2 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
6.67% 2 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
6.67% 2 lượt
23
3.33% 1 lượt
24
6.67% 2 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
6.67% 2 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
6.67% 2 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
3.33% 1 lượt

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889