XS Mega 6/45 16-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15.801.269.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 24-10-2021

Kỳ 729: Thứ Sáu, 16-04-2021

  • 08
  • 09
  • 11
  • 28
  • 30
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 24.454.960
Giải 1 30 10.000.000
Giải 2 1379 300.000
Giải 3 20617 30.000Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889