XS Mega 6/45 19-05-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13.176.319.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 20-10-2021

Kỳ 743: Thứ Tư, 19-05-2021

  • 03
  • 12
  • 23
  • 29
  • 33
  • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.639.616
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 917 300.000
Giải 3 14619 30.000Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889