XS Mega 6/45 21-04-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13.176.319.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 20-10-2021

Kỳ 731: Thứ Tư, 21-04-2021

  • 03
  • 12
  • 19
  • 27
  • 32
  • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.861.050
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1554 300.000
Giải 3 20118 30.000Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889