XS Mega 6/45 23-06-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

13.176.319.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 20-10-2021

Kỳ 758: Thứ Tư, 23-06-2021

  • 04
  • 07
  • 20
  • 28
  • 33
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.526.628
Giải 1 13 10.000.000
Giải 2 910 300.000
Giải 3 15594 30.000Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889