XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam thứ 3 - SXMN T3

GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8405601
G.7452982011
G.64204 1125 12458305 4132 34764980 1278 8479
G.5423184553976
G.484599 27011 96496 80610 70634 43488 9543736334 43108 39150 97646 96995 26041 1854266596 40935 08087 78297 65394 46954 77915
G.396519 4684981926 8957090068 58912
G.2958814426831459
G.1263743993251778
G.ĐB731583110808010739
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 15/06/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 11, 19
2 25
3 31, 34, 37
4 40, 45, 49
5 52
6 -
7 74
8 81, 83, 88
9 96, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 15/06/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 08
1 -
2 26
3 32, 32, 34
4 41, 42, 46
5 50, 55, 56
6 68
7 70, 76
8 82
9 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 12, 15
2 -
3 35, 39
4 -
5 54, 59
6 68
7 76, 78, 78, 79
8 80, 87
9 94, 96, 97
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8021315
G.7297313709
G.69354 6678 19353341 7766 07076239 0210 4500
G.5360195772152
G.424650 80027 81103 71444 58485 45095 6069075044 65611 57159 70070 45900 83434 0511343200 25744 58629 17305 83103 55691 65082
G.384188 9018373905 8848987984 61540
G.2804272517351294
G.1390944914521367
G.ĐB830059936543610676

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 08/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 03
1 -
2 27, 27
3 35
4 44
5 50, 54, 59
6 -
7 78
8 83, 85, 88
9 90, 94, 95, 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 08/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 07
1 11, 13, 13, 13
2 -
3 34
4 41, 43, 44, 45
5 59
6 66
7 70, 73, 77
8 89
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 03, 05, 09
1 10, 15
2 29
3 39
4 40, 44
5 52
6 67
7 76
8 82, 84
9 91, 94
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8221911
G.7895499596
G.64829 3303 12536508 1502 10147089 5688 4982
G.5219981467323
G.454339 27964 80644 81368 60213 60533 0574778427 67514 52687 85759 96850 17835 2071735238 39685 71925 19862 13013 46634 77341
G.347810 8551208834 8497505251 28173
G.2908337207908881
G.1778027117480815
G.ĐB653911438978064945

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 01/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 10, 11, 12, 13
2 22, 29
3 33, 33, 39
4 44, 47
5 53
6 64, 68
7 -
8 -
9 95, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 01/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 14, 14, 17, 19
2 27
3 34, 35
4 46
5 50, 59
6 -
7 74, 75, 78, 79
8 87
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 13, 15
2 23, 25
3 34, 38
4 41, 45
5 51
6 62
7 73
8 81, 82, 85, 88, 89
9 96
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8256910
G.7505620864
G.69841 7615 13236461 8864 08032298 0062 9842
G.5605107888230
G.451938 57657 78930 48449 24238 98645 6740930950 49752 59314 88165 36604 24935 9276129549 80067 12747 72459 49611 66234 15413
G.390537 2188865496 8548185966 74495
G.2462772810409211
G.1841027225355699
G.ĐB610875900871963696

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 25/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 09
1 15
2 23, 25
3 30, 37, 38, 38
4 41, 45, 49
5 51, 57
6 -
7 75, 77
8 88
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 25/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04
1 14
2 20
3 35
4 -
5 50, 52, 53
6 61, 61, 64, 65, 69
7 71
8 81, 88
9 96

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 11, 11, 13
2 -
3 30, 34
4 42, 47, 49
5 59
6 62, 64, 66, 67
7 -
8 -
9 95, 96, 98, 99
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8050456
G.7845792566
G.64903 5998 79777569 1873 27296631 6747 4225
G.5785136940073
G.464087 45679 58039 96549 49017 89225 4347236926 94029 81170 86103 41774 52612 2096442978 30391 96360 20119 27285 84520 23810
G.361161 2285380726 8172350514 13360
G.2405424011214896
G.1236412304628229
G.ĐB311139112448741762

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 18/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 17
2 25
3 39, 39
4 41, 42, 45, 49
5 51, 53
6 61
7 72, 77, 79
8 87
9 98

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 18/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 12, 12
2 23, 26, 26, 29, 29
3 -
4 46, 48
5 -
6 64, 69
7 70, 73, 74
8 -
9 92, 94

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 14, 19
2 20, 25, 29
3 31
4 47
5 56
6 60, 60, 62, 66
7 73, 78
8 85
9 91, 96
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8444010
G.7016053089
G.65752 2632 53272397 5332 77811013 6294 3173
G.5955504716582
G.463589 24811 68154 51378 77111 69508 8615264944 68722 10180 46864 06802 25017 7647143332 02557 44485 43273 42440 87027 01509
G.328314 5497110313 1603920488 11047
G.2371457204956841
G.1469709182408478
G.ĐB620492803255412906

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 11, 14, 16
2 27
3 32
4 44, 45
5 52, 52, 54, 55
6 -
7 70, 71, 78
8 89
9 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 17
2 22, 24
3 32, 39
4 40, 44, 49
5 53, 55
6 64
7 71, 71
8 80, 81
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 10, 13
2 27
3 32
4 40, 41, 47
5 57
6 -
7 73, 73, 78
8 82, 85, 88, 89
9 94
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8232013
G.7597204242
G.69250 3596 94479126 8137 69813150 6496 8281
G.5451016120603
G.476094 18211 27229 66236 95270 11584 4945861842 18223 34153 69476 77195 94480 0443146146 50149 80435 81985 60710 24672 72791
G.397077 9025039239 2727325335 35183
G.2659888541534961
G.1734852947854268
G.ĐB393350872087103313

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 04/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 11
2 23, 29
3 36
4 47
5 50, 50, 50, 58
6 -
7 70, 77
8 84, 85, 88
9 94, 96, 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 04/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 12, 15
2 20, 23, 26
3 31, 37, 39
4 42
5 53
6 -
7 73, 76, 78
8 80, 81, 87
9 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 13, 13
2 -
3 35, 35
4 42, 46, 49
5 50
6 61, 68
7 72
8 81, 83, 85
9 91, 96

Giới thiệu về xổ số miền Nam, ký hiệu XSMN

Xổ số miền Nam (XSMN) là xổ xố kiến thiết của nhà nước được áp dụng cho khu vực miền Nam và quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.

Lịch quay XS Miền Nam 21 tỉnh theo quy định sẽ có cùng giờ quay số mở thưởng bắt đầu từ từ 16h10p đến trước 16h30p.

Chi tiết lịch mở thưởng XSMN:

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Trên đây là thông tin về xổ số Miền Nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kết quả xổ số Miền Bắcxổ số Miền Trung đầy đủ và chính xác nhất tại Kqxsnhanh.xyz

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889