XSMN thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ Tư hàng tuần - KQXSMN T4

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8626035
G.7758775589
G.67166 7940 34090369 2128 28956612 2630 6165
G.5337976481639
G.445901 82382 71048 58602 87408 49038 1703954288 14887 79688 81084 33932 00358 2853875506 73021 48071 03403 44572 43473 97542
G.346793 0962526308 4556819574 14769
G.2616290819977514
G.1612453943439763
G.ĐB503155812555443863
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 08, 09
1 -
2 25, 29
3 38, 39
4 40, 45, 48
5 55, 58
6 62, 66
7 79
8 82
9 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 28
3 32, 34, 38
4 48
5 55, 58
6 60, 68, 69
7 75
8 84, 87, 88, 88
9 95, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/06/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06
1 12, 14
2 21
3 30, 35, 39
4 42
5 -
6 63, 63, 65, 69
7 71, 72, 73, 74
8 89
9 -
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8029162
G.7446602956
G.66504 8229 67115026 4135 94417300 9745 5601
G.5999945535426
G.485865 03801 16439 35682 79883 09634 0323821724 77315 57742 19134 46998 61038 2358381512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
G.387003 0985026623 3717947208 33060
G.2474382019623157
G.1708024915504216
G.ĐB422435093630621463

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 02, 03, 04
1 11
2 29
3 34, 35, 38, 38, 39
4 46
5 50
6 65
7 -
8 82, 83
9 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 15
2 23, 24, 26
3 30, 34, 35, 38
4 41, 42
5 53, 55
6 -
7 79
8 83
9 91, 96, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 08
1 12, 16, 16
2 24, 26
3 31, 39
4 45
5 53, 56, 57
6 60, 62, 63
7 -
8 89
9 -
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8117684
G.7336487911
G.65776 2717 39936320 7043 89697656 3043 4684
G.5297556795518
G.408041 46831 94498 15305 73907 60354 1109822070 84331 01613 37744 44919 89493 5001867388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
G.390555 3628894388 9476158132 39572
G.2891428018370968
G.1487420569822477
G.ĐB860270621632775693

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/06/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 11, 17
2 -
3 31, 36
4 41, 42, 42
5 54, 55
6 -
7 70, 75, 76
8 88
9 93, 98, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 18, 19
2 20
3 31, 32
4 43, 44
5 -
6 61, 69
7 70, 76, 79
8 83, 87, 88
9 93, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11, 18
2 22
3 30, 32, 37
4 43
5 56
6 68, 68
7 72, 77
8 84, 84, 88
9 91, 93
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8021612
G.7093099410
G.68825 9135 24537832 5274 05769385 7294 0449
G.5649253723662
G.415628 93019 25311 14890 12730 89072 1711022105 76317 21582 68808 83362 55235 9552061348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
G.377989 7178352441 0690070129 94501
G.2007788960173487
G.1421590164788555
G.ĐB019035881675526283

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 11, 19
2 25, 28
3 30, 35, 35
4 -
5 53, 59
6 -
7 72, 78
8 83, 89
9 90, 92, 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 05, 08
1 16, 17
2 20
3 32, 35
4 41, 47
5 -
6 62
7 72, 74, 75, 76
8 82
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 12, 18, 19
2 29
3 35
4 40, 48, 49
5 55
6 62, 62
7 -
8 82, 83, 85, 87
9 94
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8987922
G.7885191039
G.69587 1850 50555878 1199 05367947 3785 1643
G.5982384085941
G.420734 52604 95536 57305 10612 28827 3565603410 41369 61663 69931 60906 32909 7898546039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
G.317748 0260947075 6523809351 89323
G.2331197987365510
G.1134963823904858
G.ĐB172727268814274038

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 09
1 12, 19
2 23, 27, 27
3 34, 36
4 48
5 50, 55, 56
6 -
7 -
8 85, 87
9 96, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08, 09
1 10, 14
2 -
3 31, 36, 38, 39
4 -
5 -
6 63, 69
7 73, 75, 78, 79
8 85
9 91, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 10, 15
2 22, 23
3 38, 39, 39
4 41, 43, 47
5 50, 51, 52, 56, 58
6 -
7 -
8 85
9 -
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8666795
G.7055611185
G.66846 5029 70969446 5081 59534660 6232 3826
G.5818942650624
G.453459 46250 03096 89496 80516 49081 0121864957 06230 87270 54380 95930 65641 5052543160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
G.371532 1680669097 5719327270 42817
G.2139580031316828
G.1865210051257689
G.ĐB669266260250292543

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 18
2 21, 29
3 32
4 46
5 50, 55, 58, 59
6 66, 66
7 -
8 81, 89
9 96, 96, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12, 13
2 25
3 30, 30
4 41, 46
5 50, 53, 57
6 65, 67
7 70
8 80, 81
9 93, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 19
2 24, 26, 28
3 32, 39
4 43
5 -
6 60, 60, 66
7 70, 72, 76
8 85, 89
9 90, 95
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8551824
G.7255592247
G.64975 0023 19581100 8513 82756791 6067 3549
G.5853842131377
G.476066 85410 04078 88552 76067 27289 8413083322 91899 28595 36870 34654 40684 1499091735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
G.367208 8049164778 4813587880 33147
G.2970923496383626
G.1553562956365033
G.ĐB074509277451653314

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 10
2 23
3 30, 38
4 -
5 52, 55, 55, 56, 58
6 66, 67
7 75, 78
8 89
9 91, 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 13, 18
2 22
3 35
4 -
5 51, 54
6 63, 63
7 70, 75, 78
8 84
9 90, 92, 95, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 19
2 24, 26
3 31, 33, 35
4 43, 47, 47, 49
5 54, 57
6 67
7 72, 77
8 80
9 91

Giới thiệu về xổ số miền Nam, ký hiệu XSMN

Xổ số miền Nam (XSMN) là xổ xố kiến thiết của nhà nước được áp dụng cho khu vực miền Nam và quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.

Lịch quay XS Miền Nam 21 tỉnh theo quy định sẽ có cùng giờ quay số mở thưởng bắt đầu từ từ 16h10p đến trước 16h30p.

Chi tiết lịch mở thưởng XSMN:

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Trên đây là thông tin về xổ số Miền Nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kết quả xổ số Miền Bắcxổ số Miền Trung đầy đủ và chính xác nhất tại Kqxsnhanh.xyz

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889