XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thứ Năm hàng tuần - KQXSMN T5

GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8610967
G.7946062279
G.61344 8555 33622471 7135 94368776 0823 5584
G.5762697974497
G.416257 86355 85921 53219 76476 99615 6969882172 48800 81820 40776 98428 22311 6646158023 19346 15568 55320 35921 36349 88882
G.368440 9129640474 0462046962 58435
G.2278606964027366
G.1882351054766275
G.ĐB719225730894995407
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 19
2 21, 25, 26
3 35
4 40, 44, 46
5 55, 55, 57
6 60, 61, 62
7 76
8 -
9 96, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 11
2 20, 20, 28
3 35, 36
4 40, 47
5 -
6 61, 62
7 71, 72, 74, 76
8 -
9 94, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 20, 21, 23, 23
3 35
4 46, 49
5 -
6 62, 66, 67, 68
7 75, 76, 79
8 82, 84
9 97
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8886250
G.7289864854
G.61047 9883 34485319 0102 94672202 1083 8679
G.5999367518450
G.406640 40301 05811 68110 35348 03717 5497113738 10198 40993 26683 33053 44691 3871392684 85698 55479 29707 99032 86099 73472
G.324004 2469174899 2376374808 23644
G.2235202189768200
G.1937388036462713
G.ĐB271421057078435569

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 10, 11, 17
2 20, 21
3 38
4 40, 47, 48, 48
5 -
6 -
7 71
8 83, 88, 89
9 91, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 19
2 -
3 38
4 -
5 51, 53
6 62, 63, 64, 64, 67
7 78
8 83
9 91, 93, 97, 98, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 07, 08
1 13
2 -
3 32
4 44
5 50, 50, 54
6 69
7 72, 79, 79
8 83, 84
9 98, 99
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8563455
G.7073147131
G.69326 5933 08386956 5482 33333660 0067 7592
G.5481815285975
G.471089 35970 20644 40558 66670 80714 8972487854 13271 67464 55534 53554 89202 7944213003 80187 78063 02089 78366 79642 18100
G.317584 8744144703 8854612941 49512
G.2965138276032373
G.1517006172496532
G.ĐB791223773465842196

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 14, 18
2 23, 24, 26
3 33, 38
4 41, 44
5 56, 58
6 -
7 70, 70, 73
8 84, 89
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 -
2 24, 28
3 33, 34, 34
4 42, 46, 47
5 54, 54, 56
6 60, 64, 65
7 71
8 82
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 03
1 12
2 -
3 31, 32
4 41, 42
5 55
6 60, 63, 66, 67
7 73, 75
8 87, 89
9 92, 96
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8713073
G.7990623345
G.64221 2567 97740506 4394 20478497 2164 5656
G.5471868576003
G.466305 42230 08499 48023 34966 07830 3863038701 20381 09794 86479 61387 57981 2257800081 64367 92675 24373 22196 52239 73618
G.372269 2630591671 7727694656 20804
G.2717955140232974
G.1181141383531604
G.ĐB564247945895038239

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 14, 18
2 21, 23
3 30, 30, 30
4 47
5 -
6 66, 67, 69
7 71, 74
8 -
9 90, 95, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 06
1 -
2 23
3 30, 35
4 47
5 57
6 -
7 71, 76, 78, 79
8 81, 81, 87
9 94, 94, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04
1 18
2 -
3 39, 39
4 45
5 56, 56
6 64, 67
7 73, 73, 74, 75
8 81
9 96, 97
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8150166
G.7202905991
G.66042 8935 71986508 8434 95303010 5756 6036
G.5611956785493
G.480761 35243 12420 64594 12682 73565 5912442969 60849 38308 96864 55090 43172 4037721993 17447 80683 39910 79026 85552 80718
G.350300 4657132219 6089429078 37332
G.2427658894375090
G.1142450994653873
G.ĐB524786202976702581

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 15, 19
2 20, 24
3 35
4 42, 43, 45
5 -
6 61, 65, 65
7 71
8 82, 86
9 94, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 08, 08
1 19
2 -
3 30, 34
4 43, 46, 49
5 -
6 64, 69
7 72, 76, 77, 78
8 -
9 90, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 10, 18
2 26
3 32, 36
4 47
5 52, 56
6 66
7 73, 78
8 81, 83
9 90, 91, 93, 93
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8783301
G.7059963381
G.69307 0087 10445173 3495 26237823 9942 8629
G.5297702691052
G.492027 60946 18939 19295 50443 94628 3800867860 06147 09976 61881 87548 62607 3311929492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
G.387608 5705597505 7836140322 69378
G.2079120142329313
G.1103568087256900
G.ĐB069993769537955086

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 08
1 12
2 27, 28
3 39
4 43, 44, 46
5 55, 56, 59
6 -
7 77, 78
8 87
9 93, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 19
2 23, 23
3 33, 37
4 47, 48
5 -
6 60, 61, 63, 69
7 72, 73, 76
8 81
9 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 13
2 22, 23, 29
3 35
4 41, 42, 43
5 52, 53
6 -
7 78, 79
8 81, 86
9 92, 99
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8661613
G.7920685294
G.63709 2536 70888169 3254 20804547 7431 4792
G.5249832679587
G.429121 87492 09620 60295 54381 22792 1635650132 86189 28491 82102 61014 58333 0912142258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
G.393450 5258703299 1338983635 86141
G.2994728706608687
G.1403179166331092
G.ĐB518179836339334231

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 20, 20, 21
3 36
4 -
5 50, 56
6 66
7 72, 79
8 81, 87, 88
9 92, 92, 95, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 16
2 21
3 32, 33, 39
4 -
5 54
6 63, 66, 67, 69
7 -
8 80, 85, 89, 89
9 91, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 29
3 31, 31, 34, 35
4 41, 42, 47
5 51, 58, 59
6 -
7 -
8 87, 87
9 92, 92, 94

Giới thiệu về xổ số miền Nam, ký hiệu XSMN

Xổ số miền Nam (XSMN) là xổ xố kiến thiết của nhà nước được áp dụng cho khu vực miền Nam và quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày mở thưởng 3 đài, chỉ riêng thứ 7 mở 4 đài.

Lịch quay XS Miền Nam 21 tỉnh theo quy định sẽ có cùng giờ quay số mở thưởng bắt đầu từ từ 16h10p đến trước 16h30p.

Chi tiết lịch mở thưởng XSMN:

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Trên đây là thông tin về xổ số Miền Nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kết quả xổ số Miền Bắcxổ số Miền Trung đầy đủ và chính xác nhất tại Kqxsnhanh.xyz

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889