XSMT thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ năm hàng tuần - KQXSMT T5

GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8446255
G.7291965387
G.68240 0332 44979337 8182 66028503 5116 8871
G.5964464238679
G.422313 30444 17844 92893 29346 64870 0459149064 45523 87819 45223 85564 69689 0316828140 33437 16210 45665 03258 08454 40499
G.390742 6564833455 2538304002 54558
G.2593723848006704
G.1387097472434821
G.ĐB147581808607727599

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 13
2 -
3 32
4 40, 42, 44, 44, 44, 44, 46, 48
5 -
6 -
7 70, 72
8 81
9 91, 91, 93, 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 19
2 23, 23, 23, 24
3 37
4 -
5 55
6 62, 64, 64, 65, 68
7 -
8 80, 82, 83, 89
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 17/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 04
1 10, 16
2 21
3 37
4 40
5 54, 55, 58, 58
6 65
7 71, 79
8 87
9 99, 99
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8171720
G.7336733829
G.67356 2941 47942757 6412 69528737 2793 8990
G.5545194330181
G.490890 00207 56925 17059 15652 90007 4585322468 55876 68688 77062 81288 77416 4162503202 52606 49533 07404 32518 51981 78352
G.390038 8511300649 6029972552 00522
G.2632390809568353
G.1776503389808974
G.ĐB349716796132503143

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 13, 16, 17
2 25
3 36, 38, 39
4 41
5 50, 51, 52, 53, 56, 59
6 -
7 -
8 -
9 90, 94

Lô tô Bình Định Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 16, 17
2 25
3 32, 33, 33
4 49
5 52, 57
6 62, 68
7 76
8 88, 88
9 95, 98, 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 10/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 06
1 18
2 20, 22, 29
3 33, 37
4 43
5 52, 52, 53
6 -
7 74
8 81, 81
9 90, 93
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8645918
G.7459581761
G.64455 4102 72757804 6823 40972349 6475 4619
G.5662998365900
G.465786 92696 29617 85964 86183 90858 3392913092 13437 10516 20419 28288 65875 3395870785 93245 22405 65262 44512 40169 61142
G.394764 2437408978 3747927370 74688
G.2790652752909442
G.1424006700007667
G.ĐB095990234366486219

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 17
2 29, 29
3 -
4 -
5 55, 58, 59
6 64, 64, 64, 65
7 74, 75
8 83, 86
9 90, 96

Lô tô Bình Định Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 16, 19
2 23, 29
3 36, 37
4 -
5 58, 59
6 66
7 75, 78, 79
8 81, 88
9 92, 97

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 03/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 12, 18, 19, 19
2 -
3 -
4 42, 42, 45, 49
5 -
6 61, 62, 67, 69
7 70, 75
8 85, 88
9 -
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8541091
G.7616050157
G.62464 2257 25556041 3781 36033387 2764 6401
G.5586433625720
G.412737 78644 49384 75565 91356 12648 6697040755 61391 71215 28458 93913 68057 2056422213 68133 25625 25425 53358 02922 84991
G.366288 1019280369 2105462440 35836
G.2838593294454838
G.1313463440826886
G.ĐB078436692204369712

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 16
2 -
3 36, 37
4 44, 46, 48
5 54, 55, 56, 57, 59
6 64, 64, 65
7 70
8 84, 88
9 92

Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 08
1 10, 13, 15
2 -
3 -
4 41, 44
5 50, 54, 55, 57, 58
6 62, 64, 69
7 -
8 81
9 91

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 27/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 13
2 20, 22, 25, 25
3 33, 36, 38
4 40
5 57, 58
6 64
7 -
8 86, 87
9 91, 91
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8834094
G.7017118282
G.64591 1939 04074256 8233 23494436 9242 0030
G.5052597714619
G.434449 71680 83000 82098 62796 76649 4866317374 27659 13839 91668 67131 85041 0548361734 17342 40996 25326 08660 78258 57043
G.367111 4284142490 3418669182 44721
G.2388332570927554
G.1642945130766622
G.ĐB859849533919946384

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 11, 17
2 25
3 33, 39
4 41, 49, 49, 49
5 -
6 63
7 -
8 80, 83
9 91, 94, 96, 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 18, 19
2 -
3 31, 33, 39
4 40, 41, 49
5 56, 59
6 68
7 71, 74
8 83, 86
9 90

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 20/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 21, 22, 26
3 30, 34, 36
4 42, 42, 43
5 54, 58
6 60
7 -
8 82, 82, 84
9 94, 96
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8176060
G.7328671974
G.66577 8317 47713066 6053 46556239 8974 1353
G.5299953585037
G.449523 11590 16823 72867 21607 04168 6785642131 68975 68364 10032 37606 94247 0169268731 36720 24333 13465 40207 29524 95494
G.324959 2796188608 3558443416 35602
G.2331178261171157
G.1559828472030209
G.ĐB267624196372189202

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 17, 17, 17
2 23, 23, 24, 28
3 -
4 -
5 56, 59
6 61, 67, 68
7 71, 77
8 82
9 90, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 08
1 11
2 20
3 31, 32
4 47
5 53, 55, 58
6 60, 64, 66
7 71, 72, 75
8 84
9 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 07, 09
1 16
2 20, 24
3 31, 33, 37, 39
4 -
5 53, 57
6 60, 65
7 74, 74
8 -
9 94
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8446130
G.7048962571
G.62257 6236 83870808 5663 42528049 1847 7988
G.5207245515840
G.490427 23629 47567 07859 31284 67340 6702920320 67760 00657 87263 69056 55898 9508274668 99386 72153 82092 56635 02918 71047
G.310669 8649534590 3486675056 24313
G.2138889521170812
G.1560782319736310
G.ĐB892114355731534826

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 27, 29, 29
3 36
4 40, 44, 48
5 57, 59
6 67, 69
7 72, 78
8 84, 87, 88
9 95

Lô tô Bình Định Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 11
2 20
3 31
4 -
5 51, 52, 56, 57
6 60, 61, 62, 63, 63, 66
7 -
8 82
9 90, 97, 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 06/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12, 13, 18
2 26
3 30, 35
4 40, 47, 47, 49
5 53, 56
6 68
7 71
8 86, 88
9 92

Xổ số miền Trung hôm nay – KQXSMT

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay trên KQXS Nhanh 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Sáu trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút.

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung (XSMT) với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé.

Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác nhất trên web kqxsnhanh.xyz.

Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Cách đổi thưởng khi trúng xổ số miền Trung như thế nào?

Khi bạn xem kết quả biết mình trúng XSMT thì việc đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất.

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT , bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Trên đây là thông tin về xổ số Miền Trung. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kết quả xổ số Miền Bắc và xổ số Miền Nam đầy đủ và chính xác nhất tại Kqxsnhanh.xyz

Trang kết quả xổ số nhanh của chúng tôi cập nhật kqxs 3 miền 24/24 hàng ngày. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc bạn may mắn!

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889