XSMT thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 7 hàng tuần - KQXSMT T7

GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8932863
G.7229889255
G.68451 7798 67780079 8756 54470439 5074 7720
G.5421257222286
G.409672 89798 75257 75193 31389 93133 2334353336 51260 15674 97487 28452 77081 4553955909 45636 01754 25460 82717 12238 04965
G.388365 9564139060 7401131670 36362
G.2155355060266355
G.1195477215832789
G.ĐB014160003338051128

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/06/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 29
3 33, 35
4 41, 43, 47
5 51, 57
6 60, 65
7 72, 78
8 89
9 93, 93, 98, 98

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/06/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 11
2 22, 28
3 36, 38, 39
4 47
5 52, 56, 58
6 60, 60
7 74, 79
8 81, 87, 89
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/06/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 20, 28
3 36, 38, 39
4 -
5 54, 55, 55
6 60, 62, 63, 65
7 70, 74
8 86, 89
9 -
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8113854
G.7154193350
G.66068 0903 05623280 7896 31281700 5731 7072
G.5644962468975
G.454127 86321 76140 79786 58210 75822 4263584271 34001 94150 35612 48413 32552 7375750214 86014 11176 27017 45936 59467 22846
G.300054 5413066174 5154647907 72328
G.2854592845968364
G.1007200914679950
G.ĐB145815585324103373

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 05/06/2021

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 11, 15
2 20, 21, 22, 27
3 30, 35
4 40, 49
5 54, 54, 59
6 62, 68
7 -
8 86
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/06/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 13
2 24, 28
3 38
4 46, 46, 46
5 50, 52, 57, 59
6 -
7 71, 74
8 80
9 93, 96

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 05/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 14, 14, 17
2 28
3 31, 36
4 46
5 50, 50, 54
6 64, 67
7 72, 73, 75, 76
8 -
9 -
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8576686
G.7658219795
G.65109 7842 37444789 3868 41210061 0219 4906
G.5671278313053
G.459698 92376 50165 28671 83965 74027 5604817422 74946 97063 92863 41865 32021 0110275688 88202 90916 40176 94221 43971 98464
G.339296 4790946674 4365251427 50987
G.2371296906273204
G.1509911608636039
G.ĐB088324359928594799

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/05/2021

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 12
2 24, 27, 29
3 -
4 42, 44, 48
5 57, 58
6 65, 65
7 71, 76
8 -
9 91, 96, 98

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02
1 19
2 21, 21, 22, 28
3 31
4 46
5 52
6 62, 63, 63, 65, 66, 68
7 74
8 86, 89
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/05/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 06
1 16, 19
2 21, 27
3 39
4 -
5 53
6 61, 64
7 71, 76
8 86, 87, 88
9 95, 99
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8819056
G.7794866446
G.62272 4397 07195044 7871 52467881 7540 7642
G.5573486725479
G.462626 07224 15714 18293 61875 14776 0596009113 10255 86717 00110 45314 18136 7499803264 17110 90079 74485 95413 71835 89354
G.341787 1831484429 2325213705 26599
G.2406695470543205
G.1881381834064959
G.ĐB346201473339826870

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 14, 19
2 24, 26
3 34, 38
4 -
5 -
6 60, 69
7 72, 75, 76
8 81, 87
9 93, 94, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/05/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 13, 14, 17
2 29
3 36, 39
4 40, 44, 46
5 52, 55
6 66
7 71, 72
8 -
9 90, 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/05/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 10, 13
2 -
3 35
4 40, 42, 46
5 54, 56, 59
6 64
7 70, 79, 79
8 81, 85
9 99
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8112120
G.7332576291
G.60759 0060 81981853 0805 96488478 4132 7614
G.5479635990947
G.429853 04020 85369 30943 90268 64767 5014890550 12973 75304 13381 76746 13779 7645356378 54362 25212 34609 44403 56913 49576
G.391660 3709890441 2889793145 73206
G.2508901117174671
G.1917760916428919
G.ĐB461716647110327381

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 16
2 20
3 32
4 43, 48
5 53, 59
6 60, 60, 67, 68, 69
7 76
8 -
9 90, 96, 98, 98

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 10
2 21
3 -
4 41, 46, 48
5 50, 53, 53
6 64
7 71, 73, 76, 79
8 81
9 97, 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 09
1 12, 13, 14, 19
2 20
3 32
4 45, 47
5 -
6 62
7 71, 76, 78, 78
8 81
9 91
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8242182
G.7499506416
G.62758 4449 41673523 0797 79045827 8802 4424
G.5873009403660
G.430668 04457 18342 95091 24069 72720 4084270036 04779 94210 86078 43862 35370 7717089449 05307 97294 08437 13917 84861 62551
G.373359 3592468319 9982609351 12384
G.2023496763119812
G.1402470948062701
G.ĐB943716993759728257

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 16
2 20, 24, 24
3 30
4 42, 42, 47, 49, 49
5 57, 58, 59
6 67, 68, 69
7 -
8 -
9 91, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 10, 19
2 21, 23, 26
3 31, 36
4 40
5 59
6 62
7 70, 70, 78, 79
8 80
9 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 07
1 12, 16, 17
2 24, 27
3 37
4 49
5 51, 51, 57
6 60, 61
7 -
8 82, 84
9 94
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8536522
G.7499645549
G.64152 2890 03207704 5535 46784870 0510 8304
G.5026292793110
G.433121 33540 31496 58332 67015 55122 8490652036 52110 93636 34730 56627 41844 6987859510 39378 34341 21372 78018 16826 11144
G.380292 2719248664 6558026991 04455
G.2343620473224116
G.1741225092896398
G.ĐB765127197901965461

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 20, 21, 22, 22, 27
3 32
4 40
5 52, 53
6 62, 62
7 -
8 -
9 90, 92, 92, 96, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 10
2 27, 28
3 30, 32, 35, 36, 36
4 44, 45
5 -
6 64, 65
7 78, 78, 79
8 80
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/05/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10, 10, 10, 16, 18
2 22, 26
3 -
4 41, 44, 49
5 55
6 61
7 70, 72, 78
8 -
9 91, 98

Xổ số miền Trung hôm nay – KQXSMT

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay trên KQXS Nhanh 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Sáu trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút.

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung (XSMT) với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé.

Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác nhất trên web kqxsnhanh.xyz.

Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Cách đổi thưởng khi trúng xổ số miền Trung như thế nào?

Khi bạn xem kết quả biết mình trúng XSMT thì việc đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất.

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT , bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Trên đây là thông tin về xổ số Miền Trung. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kết quả xổ số Miền Bắc và xổ số Miền Nam đầy đủ và chính xác nhất tại Kqxsnhanh.xyz

Trang kết quả xổ số nhanh của chúng tôi cập nhật kqxs 3 miền 24/24 hàng ngày. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc bạn may mắn!

Dò Vé Số

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 99 hoặc 168, 1889